Tandvård 

Varför skall din häst få regelbundna tandkontroller?

Hästens tänder växer ett par millimeter per år, samtidigt som hästen själv slipar ner dem ett par mm/år då den tuggar. Många hästar tuggar tyvärr inte med hela tandytan utan vassa kanter bildas vilket kan bli mycket obehagligt för hästen, speciellt vid ridning.

 

Förr åt hästen helt annan typ av foder än dagens hästar som får ett mycket finare foder och som också ofta är pelleterat. Hästar i det fria betar cirka 18 timmar/dygn vilket våra ridhästar sällan har möjlighet till, De tuggar kanske 5-10 timmar/dygn. 

Unghästar får allteftersom de växer fler tänder och byter ut sina mjölktänder till permanenta i olika faser. I vissa fall kan det bli så att någon tand kommer upp senare än normalt och får då sämre plats vilket gör tandraderna ojämna. Hästen kommer då inte att slipa sina tänder jämt. Detta måste ses över och om det korrigeras på rätt sätt kan även mycket ojämna tandrader bli fina.

Det är dock väldigt viktigt att man inte raspar av tändernas tuggytor i onödan. De ska vara räfflade så de kan skära av fodret.

Hur ofta?

Unghästar behöver kontrolleras var 6:e månad då de mellan 2,5-4,5 års ålder byter ut all sina 24 mjölktänder och dessutom får fler kindtänder (molarer). Tänderna växer som mest på yngre hästar och slits mer därför att de är mjukare, vilket gör  att vassa kanter ofta uppstår snabbare.

Hästar över 6 år bör kontrolleras var 10:de månad (eller tätare om de har andra problem som är i behov av korrigering)

Rätt utförd hästtandvård ger: 

 

  • Hästar som bättre tillgodogör sig fodret - Lägre foder kostnader.

  • Mindre risk för kolik och andra sjukdomar.

  • Mjukare mun och högre ridbarhet. Mindre spänningar då hästen rids/körs.

  • Möjlighet att använda nosgrimma utan att hästen får sår på insidan av kinderna.

  • Mer välmående och hållbarare häst.

  • En glad och välmående häst som presterar bättre.

 

Hästens välmående förutsätter en bra och regelbunden tandvård. Att raspa av vassa kanter är bara en liten aspekt av tandvården. Jag utför fullständiga munhåleundersökningar och korrigerar vid behov. Med en modern utrustning, vilket bland annat inkluderar en tandslip kan exempelvis hakar, vågbett och vassa kanter åtgärdas med mycket stor precision.