Inför Besöket

Förberedelser inför besöket

För att skapa en så bra arbetsmiljö för mig som möjligt är det bra om vissa saker är väl förberedda inför besöket. 

 

  • Ha hästen inne i stallet när jag kommer, gärna med en sällskapshäst om hästen är stressad av att stå själv inne.

  • Borsta gärna av hästen så att den är så rent som möjligt i alla fall runt huvudet och halsen – torka av om mulen är smutsig eller lerig. 

  • Om det inte finns varmvatten i stallet, förbered hinkar med varmvatten (för handtvätt, spolning eller annan rengöring). 

  • Jag arbetar oftast med din häst inne i boxen, se gärna till att boxen är någorlunda ren innan besöket. 

  • Om din häst är nervig eller har mycket överskottsenergi kan det vara bra om hästen är motionerad innan behandlingen. 

  • Ha gärna journalen med från tidigare besök.

  • Du som hästägare skall kunna hjälpa till att hålla i din häst om det är nödvändigt för undersökningen/behandlingen (även om jag oftast föredrar att arbeta med hästen själv inne i boxen) Det är viktigt att jag kan arbeta så säkert som möjligt utan att någon av oss kommer till skada! 

  • Se till att du har en egen olycksfallsförsäkring om något skulle hända dig.

 

Förhållningar till Covid-19:

P.g.a. rådande omständigheter bär jag munskydd om så önskas vid besök ute i ditt stall. Som alltid är mina verktyg och instrument väl desinficerade inför besöket. 

horse.jpg